KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU CHŁODNICTWO OPRATE NA CO2