Konkurs – “Urządzenia demonstracyjne dla szkół wyższych”

    Konkurs – “Urządzenia demonstracyjne dla szkół wyższych” Konkurs skierowany jest do uczelni technicznych, kształcących inżynierów i magistrów w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. Jego głównym celem jest wyposażanie uczelni wyższych w urządzenia demonstracyjne pozwalające studentom rozwijać praktyczną wiedzę chłodniczą i klimatyzacyjną, a w szczególności poznać możliwości stosowania technologii czynników alternatywnych, bezpiecznych dla warstwy ozonowej…

Harmonogram bezpłatnych szkoleń BDO – marzec 2021 r.

UWAGA! Przed każdorazowym przekazaniem odzyskanych czynników chłodniczych lub innych odpadów do Fundacji PROZON, niezbędne jest wcześniejsze wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO. Dokument KPO należy utworzyć elektronicznie przed rozpoczęciem transportu odpadów. W przeciwnym razie, Fundacja PROZON, jako odbiorca odpadów, nie ma możliwości ich przyjęcia.

Tzw. dyrektywa plastikowa weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

  Z dniem 01.01.2021 r. weszła w życie tzw. dyrektywa plastikowa. Ma ona na celu zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, w szczególności morskie, odpadów po jednorazowych produktach wykonanych z tworzyw sztucznych. Postanowieniami dyrektywy jest m.in. zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowych, takich jak: patyczki higieniczne, plastykowe sztućce, słomki, talerze, mieszadełka do napojów, pojemniki i kubki…

Wszystkiego dobrego w roku 2021!

    Ten rok dla wielu był ciężki, pokazał jak szybko i sprawnie należy adaptować się do zmian! Nauczył pracy zdalnej oraz, że dzięki home office spada emisja CO2. Życzymy sobie i Państwu, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł dobre zmiany w każdej sferze życia a #ochronaklimatu nie była tematem zastępczym tylko poważną dyskusją, która przekuje…