FundatorzyUPRAWNIENIE DLA OSÓB NAPEŁNIAJĄCYCH CIŚNIENIOWE ZBIORNIKI PRZENOŚNE GAZAMI SKROPLONYMI O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 350 CM3
 
Urząd Dozoru Technicznego opublikował na swojej stronie internetowej informację o obowiązku posiadania zaświadczenia dotyczącego kwalifikacji personelu dokonującego czynności napełnienia zbiorników przenośnych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3. Podczas kontroli na certyfikację dla przedsiębiorstw UDT zwraca uwagę na posiadanie tzw. „uprawnień dla napełniaczy” przez personel dokonujący m.in. odzysku.
 
Zaświadczenie kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
 • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimat umożliwia zdobycie takich uprawnień w swoim Centrum Szkoleniowym proponując skrócone jednodniowe szkolenie przygotowawcze wraz z egzaminem przeprowadzanym przez egzaminatorów Urzędu Dozoru Technicznego.

W ramach skróconego szkolenia oferujemy:

 • 3 godziny zajęć teoretycznych
 • 1 godzinę zajęć praktycznych
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • W pełni wyposażone sale szkoleniowe, materiały i pomoce dydaktyczne
 • Dyplom ukończenia szkolenia
 • Posiłki podczas zajęć szkoleniowych

Koszt uczestnictwa w skróconym szkoleniu wynosi 350 zł netto.


Koszt organizacji egzaminu w Fundacji PROZON wynosi 350 zł netto.
W kwocie za organizację egzaminu zawiera się opłata za egzamin pobierana przez Urząd Dozoru Technicznego w wysokości 171,94 zł.
Płatność do Urzędu Dozoru Technicznego za sprawdzenie kwalifikacji wykonuje za Państwa Fundacja PROZON jako jednostka zgłaszająca.

Rezygnacja z egzaminu jest możliwa najpóźniej 3 dni przed planowaną datą egzaminu. Po tym terminie Fundacja PROZON nie zwraca kosztów organizacji egzaminu.
 
UWAGA!
Dla byłych i obecnych uczestników szkoleń F-gazowych organizowanych przez PROZON skrócone szkolenie przeprowadzane jest z 50% rabatem.

 

W celu dokonania zapisu na szkolenie należy:

 • pobrać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wraz z pełnomocnictwem
 • przesłać skan wniosku na adres e-mail: szkolenia@prozon.org.pl
 • dostarczyć do siedziby Fundacji oryginał wypełnionego pełnomocnictwa

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA


Po otrzymaniu kompletu dokumentów Fundacja

wnioskuje do Urzędu Dozoru Technicznego

o wyznaczenie terminu egzaminu. Termin ten

nie może przekraczać 30 dni roboczych od

daty złożenia kompletnych dokumentów.
Podstrona galerii: 1 z 1 [ 1 ]

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.