FundatorzyUPRAWNIENIE DLA OSÓB NAPEŁNIAJĄCYCH CIŚNIENIOWE ZBIORNIKI PRZENOŚNE GAZAMI SKROPLONYMI O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 350 CM3
 
Urząd Dozoru Technicznego opublikował na swojej stronie internetowej informację o obowiązku posiadania zaświadczenia dotyczącego kwalifikacji personelu dokonującego czynności napełnienia zbiorników przenośnych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3. Podczas kontroli na certyfikację dla przedsiębiorstw UDT zwraca uwagę na posiadanie tzw. „uprawnień dla napełniaczy” przez personel dokonujący m.in. odzysku.
 
Zaświadczenie kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

  • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
  • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimat umożliwia zdobycie takich uprawnień w swoim Centrum Szkoleniowym proponując skrócone jednodniowe szkolenie przygotowawcze wraz z egzaminem przeprowadzanym przez egzaminatorów Urzędu Dozoru Technicznego.

W ramach skróconego szkolenia oferujemy:

  • 3 godziny zajęć teoretycznych
  • 1 godzinę zajęć praktycznych
  • Egzamin teoretyczny i praktyczny
  • W pełni wyposażone sale szkoleniowe, materiały i pomoce dydaktyczne
  • Dyplom ukończenia szkolenia
  • Posiłki podczas zajęć szkoleniowych

Koszt uczestnictwa w skróconym szkoleniu wynosi 350 zł netto.


Koszt organizacji egzaminu w Fundacji PROZON wynosi 350 zł netto.
W kwocie za organizację egzaminu zawiera się opłata za egzamin pobierana przez Urząd Dozoru Technicznego w wysokości 171,94 zł.
Płatność do Urzędu Dozoru Technicznego za sprawdzenie kwalifikacji wykonuje za Państwa Fundacja PROZON jako jednostka zgłaszająca.

Rezygnacja z egzaminu jest możliwa najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą egzaminu. Po tym terminie Fundacja PROZON nie zwraca kosztów organizacji egzaminu.
 
UWAGA!
Dla byłych i obecnych uczestników szkoleń F-gazowych organizowanych przez PROZON skrócone szkolenie przeprowadzane jest z 50% rabatem.

 

W celu dokonania zapisu na szkolenie należy:

  • pobrać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wraz z pełnomocnictwem
  • dostarczyć do siedziby Fundacji wypełnione dokumenty

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA


ORYGINAŁY wniosku o sprawdzenie kwalifikacji

i pełnomocnictwa należy dostarczyć do siedziby

Fundacji najpóźniej trzy tygodnie przed

planowaną datą egzaminu.


NAJBLIŻSZE TERMINY:

20.05.2019r.

24.06.2019r.
Podstrona galerii: 1 z 1 [ 1 ]

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.